Atelier KK

[Tegning av fabrikkanlegg. De Norske Saltverker, Fotlandsvåg]

Tegning av fabrikkanlegg. De Norske Saltverker, Fotlandsvåg

Tegning, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-n-255-030