Olai Schumann Olsen

Nordnesveien

fra v. Nordnesveien 14, 16, 19. Det siste huset til venstre er nr 20. Dette huset står ennå men har fått nytt nummer, nr. 46. Kilde: Dag-Geir Bergsvik Knudsen

Barn i lek, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Steintrapp, Hverdagsklær, Leketrillebår

Fotografi ubb-so-1185

K. Knudsen & Co

[Nordnesveien]

Huset på høyre side hadde adresse Nordnesveien 20, i dag er adressen Nordnesveien 46

Gatelys, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-kk-ncx-0577