[Fra Knut Leem: Beskrivelse over Finmarkens Lapper 1767 Nordlys og same]

Samer, Jakt, UNESCO, Nordlys

Fotografi ubb-trom-310

Sophus Tromholt

Parti af Bossekop

Landskap, Kvinne, Samer, Gård, Robåt, Bolighus, Havn, UNESCO, Jekt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-trom-019

Sophus Tromholt

[The Polar Station (in Bossekop from West)]

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-trom-007

Sophus Tromholt

[View from Sandfaldet by Bossekop]

Elv, UNESCO, Sandbanke

Fotografi ubb-trom-011

Sophus Tromholt

La place de foire a Bossekop

Markedsplass, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-006

Sophus Tromholt

[Fra "Voyages en Scandinavie" Nordlys 21.januar 1839]

UNESCO, Nordlysforskning, Nordlys

Fotografi ubb-trom-308

Sophus Tromholt

Polarstationen i Bossekop fra Øst

Termometerhuset i forgrunnen

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-trom-017

Sophus Tromholt

[The polar station in Bossekop from the east.]

Termometerhuset i forgrunnen

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-bs-fol-00621-005

Sophus Tromholt

[Fra "Voyages en Scandinavie" Nordlys 19.januar 1839]

UNESCO, Nordlysforskning, Nordlys

Fotografi ubb-trom-305

Sophus Tromholt

[View from Sandfaldet in Bossekop]

Elv, UNESCO, Sandbanke

Fotografi ubb-bs-fol-00621-007

Sophus Tromholt

[Polar station ( In Bossekop from vest)]

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-bs-fol-00621-003

Sophus Tromholt

Markedpladsen i Bossekop

Markedsplass, UNESCO

Fotografi ubb-bs-fol-00621-006

Sophus Tromholt

Vue de "Sandfaldet", Alten

Elv, UNESCO, Sandbanke

Fotografi ubb-bs-fol-00621-007

Sophus Tromholt

[Fra "Voyages en Scandinavie" Nordlys 19.januar 1839]

UNESCO, Nordlysforskning, Nordlys

Fotografi ubb-trom-306

Sophus Tromholt

[Fra "Voyages en Scandinavie" Nordlys 16.januar 1839]

UNESCO, Nordlysforskning, Nordlys

Fotografi ubb-trom-309

Sophus Tromholt

La station polaire de l'est

Termometerhuset i forgrunnen

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-bs-fol-00621-005

Sophus Tromholt

Markedpladsen i Bossekop

Markedsplass, UNESCO

Fotografi ubb-trom-206

Sophus Tromholt

Vue de Bossekop

Landskap, Kvinne, Samer, Gård, Robåt, Bolighus, Havn, UNESCO, Jekt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-002

Sophus Tromholt

Parti af Bossekop

Landskap, Bygd, Brygge, Robåt, Havn, Mann, Gutt, UNESCO, Sjøbod, Jekt

Fotografi ubb-trom-020

Sophus Tromholt

[View from Bossekop]

Landskap, Bygd, Brygge, Robåt, Havn, Mann, Gutt, UNESCO, Sjøbod, Jekt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-001

Sophus Tromholt

[The Polar Station in Bossekop from the East]

Termometerhuset i forgrunnen

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-trom-017

Sophus Tromholt

Parti af Bossekop

Landskap, Kvinne, Samer, Gård, Robåt, Bolighus, Havn, UNESCO, Jekt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-002

Sophus Tromholt

Vue de Bossekop

Landskap, Bygd, Brygge, Robåt, Havn, Mann, Gutt, UNESCO, Sjøbod, Jekt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-001

Sophus Tromholt

[Fra Voyages en Scandinavie" Nordlys 11.november 1838]

UNESCO, Nordlysforskning, Nordlys

Fotografi ubb-trom-307

Sophus Tromholt

[The Bossekop Market]

Markedsplass, UNESCO

Fotografi ubb-trom-206

Sophus Tromholt

La station polaire a Bossekop d'ouest

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-bs-fol-00621-003

Sophus Tromholt

Parti af Bossekop

Landskap, Bygd, Brygge, Robåt, Havn, Mann, Gutt, UNESCO, Sjøbod, Jekt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-001

Sophus Tromholt

[View from Bossekop]

Landskap, Bygd, Brygge, Robåt, Havn, Mann, Gutt, UNESCO, Sjøbod, Jekt

Fotografi ubb-trom-020

Sophus Tromholt

Polarstationen (i Bossekop fra Vest)

Landskap, UNESCO, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-trom-007

Sophus Tromholt

[View from Bossekop]

Landskap, Kvinne, Samer, Gård, Robåt, Bolighus, Havn, UNESCO, Jekt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00621-002

Sophus Tromholt

Udsigt fra "Sandfaldet" ved Bossekop

Elv, UNESCO, Sandbanke

Fotografi ubb-trom-011

Sophus Tromholt

Udsigt fra Sandfaldet ved Bossekop

Elv, UNESCO, Sandbanke

Fotografi ubb-bs-fol-00621-007