Knud Knudsen

Parti ved Jelleskleiven i Hardanger

Hjøllonaustene ved Straumen, Opo

Fjell, Elv, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0175

Knud Knudsen

Parti af Nordheimsundet opover Stensdalen i Hardanger

Gård, Fjell, Bygd, Bro, Vann, Hesje, Tun

Fotografi ubb-kk-1318-2118

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro i Nordheimsund, Hardanger

Vei, Gård, Bygd, Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2119

Knud Knudsen

Parti af Stendalsvandet og Skutlaberg i Nordheimsundet, Hardanger.

Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2120

Knud Knudsen

Udsigt fra Tolo over Nordheimsundet og opover mod Stensdalen i Hardanger.

Vei, Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Bro, Naust, Havnebod, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-2122

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro i Nordheimsund i Hardanger.

I bakgrunnen av bildet den nye broen over Straumen. Til høyre Norheimslandet

Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2117