Ukjent

Stavanger. Tolboden.

Etter tegninger av bergensarkitekten Schak Bull

Postkort, Tollbod

Postkort ubb-bs-pkn-00232