Catharine Hermine Kølle

'Jevnager'

Jevnaker, med Jevnaker kirke. Malt etter 1834.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000494