Atelier KK

[Olav Kyrres gate 1/5]

1926-04-16

Olav Kyrres gate 1/5

Gate, Brakker, Byggeplass, Forsikringsselskap, Varemagasin, Karnapp, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-257-001

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontoret til Vesta Forsikring]

Kvinner i arbeid på kontoret til Vesta Forsikring

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Forsikringsselskap, Lampe, Skrivebord, Skrivemaskin

Fotografi ubb-nor-v-0065

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 1/5. Vesta - Hygeas nybygg under oppførelse 1926]

Olav Kyrres gate 1/5. Vesta - Hygeas nybygg under oppførelse 1926

Gate, Brakker, Nybygg, Byggeplass, Forsikringsselskap, Varemagasin, Karnapp, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-257-002