Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-335-018

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-276-048

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Fjell, Kraftstasjon, Tårn, Inngangsparti, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-276-019

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Kraftstasjon, Byggeplass, Rørgate, Høyspentmast

Fotografi ubb-il-0009-047b

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-240-013

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Fjell, Kraftstasjon, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-240-012

Ukjent

[Interiør av et rom med to store kjeler]

Fra Dale eller Frøland kraftstasjon

Kraftstasjon, Tank

Fotografi ubb-kk-n-276-045

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-276-047

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Fjell, Kraftstasjon, Tårn, Inngangsparti, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-335-001

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon

Kraftstasjon, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-276-046

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Kraftstasjon, Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-335-019

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Frøland kraftstasjon, Samnanger

Bygninger, Kraftstasjon, Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-458-005