Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Skadene i Ekrebakken

Gate, Flom

Fotografi ubb-kk-n-418-054