Ukjent

Kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann

Bro, Kanal, Byggeplass, Pram

Fotografi ubb-thw-0009

Otto Borgen

[Bergen Elektrisitetsverk]

Bergen Elektrisitetsverk

Bygninger, Skorstein, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-fol-00917-003

Atelier KK

[Interiør, kontrollpanel i omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Interiør, kontrollpanel i omformerstasjonen, Strømgaten 21

Stol, Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Skrivebord, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Fotografi ubb-kk-n-276-032

Atelier KK

[Interiør av et kontrollrom ? Trolig omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Interiør av et kontrollrom ? Trolig omformerstasjonen, Strømgaten 21

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kontrollrom

Fotografi ubb-kk-n-276-031

Ingebrigt Lunde

Bergens Elektrisitetsværk

Interiør, Maskin, Elektrisitetsverk, Turbin, El-, gass- og vannforsyning, Kontrollpanel

Fotografi ubb-il-0010-018a

Ingebrigt Lunde

Bergens Elektrisitetsværk

Interiør, Maskin, Elektrisitetsverk, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-il-0010-017

Ukjent

[Strømbroen]

Strømbroen. Broen over kanalen som gikk mellom Store og Lille Lungegårdsvann. Bergen Elektrisitetsverk til venstre.

Hest, Bro, Kanal, Vann, Hestekjøretøy, Cyanotypi

Fotografi ubb-bros-04079

Otto Borgen

[Bergen Elektrisitetsverk]

Bergen Elektrisitetsverk

Bygninger, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-fol-00917-002

Ukjent

[Bergen Elektrisitetsverks]

Bergen Elektrisitetsverks

Interiør, Elektrisitetsverk, Turbin

Fotografi ubb-bs-fol-00917-004

Otto Borgen

[Bergen Elektrisitetsverks]

Bergen Elektrisitetsverks

Bygninger, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bs-fol-00917-001

Atelier KK

[Repro av et bilde som viser Bergen Elektrisitetsverks omformerstasjon ved Lille Lungegårdsvann bygget 1912]

Repro av et bilde som viser Bergen Elektrisitetsverks omformerstasjon ved Lille Lungegårdsvann bygget 1912

Bro, Vann, Steinmur, Skorstein, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-276-008