Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Utsikt over Bjørvika

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ndx-0037

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1214

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1216

Knud Knudsen

Utentittel [Kristiania fra Egeberg]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ncx-0080

Knud Knudsen

Parti af Kristiania

Utsikt fra Ekeberg over Gamlebyen. I bakgrunnen til venstre Grønland kirke og Botsfengslet til høyre for denne.

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0858

General View of Christiania from the Ekeberg, Norway

Barn, By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-15347

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1219

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

Skip, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1211

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1218

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1215

Knud Knudsen

[Ekeberg]

Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0445

Knud Knudsen

Parti af Kristiania fra Egeberg

Fotografi ubb-kk-ns-1217

Knud Knudsen

[Utsikt over Kristiania fra Ekeberg]

Utsikt over Kristiania fra Ekeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0074