Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-er-0292

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0160

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0287

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, 35 mm, Trapp, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0288

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0304

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0175

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0185

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Gate, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0300

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-er-0291

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0180

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0172

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0305

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0161

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0171

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, 35 mm, Uthus, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0301

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, 35 mm, Trapp, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0302

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0167

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, 35 mm, Trapp, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0303

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0286

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0183

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsonsgaten og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1173

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0170

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0176

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Barn, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Mann, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0310

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Hydrant, Blikkenslager, Trebygning

Fotografi ubb-er-0313

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-er-0285

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, Barn, By- og småsteder, Gate, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning, Busskur

Fotografi ubb-er-0309

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0165

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0178

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Mann, 35 mm, Trebygning, Trafikkskilt, Frisør

Fotografi ubb-er-0315

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fleischers Kjemiske Fabrikker A/S

1955-06-10

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde, Fabrikk, Vann

Fotografi ubb-w-sh-082283

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0295

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Vindu, Trebygning

Fotografi ubb-er-0312

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0162

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0317

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industri og Håndverk, Fabrikk, Malingfabrikk

Fotografi ubb-nor-j-0159

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Hydrant, Blikkenslager, Trebygning, Trafikkskilt

Fotografi ubb-er-0314

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Utskjæringer, Trebygning

Fotografi ubb-er-0298

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Snø, Bil, Car, Gate, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0318

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0297

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0177

[Solheim skole]

Reprofotografi. Oppdragsgiver: Simonsen, Alvøen Papirfabrikk

Skolebygning, Oppdragsfoto, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-431-127

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0296

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0283

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0182

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-er-0284

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0181

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0163

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0174

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0179

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Vindu, Trebygning

Fotografi ubb-er-0306

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Snø, Bil, Car, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0307

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0173

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, Mann, 35 mm, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-er-0294

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Vogn, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0299

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Dør, Trebygning

Fotografi ubb-er-0316

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Gate, 35 mm, Brostein, Trebygning

Fotografi ubb-er-0290

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0168

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

By- og småsteder, Trær, 35 mm, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-er-0293

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Mann, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0311

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0169

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Mann, 35 mm, Brostein, Trebygning, Trafikkskilt

Fotografi ubb-er-0289

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, By- og småsteder, Snø, Bil, Car, Gate, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-er-0308

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0164

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0184