Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0160

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0165

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0178

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fleischers Kjemiske Fabrikker A/S

1955-06-10

Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gravplass

Fotografi ubb-w-sh-082283

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0175

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0162

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0185

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Industri og Håndverk, Malingfabrikk

Fotografi ubb-nor-j-0159

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0180

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0172

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0177

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0161

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0182

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0181

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0163

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0174

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0179

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0171

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0173

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0167

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0168

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0183

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0169

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsonsgaten og østover.

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1173

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0170

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0176

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0164

Norvin Reklamefoto

Jotungruppen A/S

1972-07-14

Fotografi ubb-nor-j-0184