K. Knudsen & Co

[Mølle ved Møllendalselven]

Elv, Mølle

Fotografi ubb-kk-ncx-0578

Marcus Selmer

[Barkemøllen og Tyskemøllen ved Møllendalselven]

Barkemøllen og Tyskemøllen ved Møllendalselven

Snø, Elv, Mølle

Fotografi ubb-s-062

Paul Eduard Ritter

[Møllendalselven]

Møllendalselven

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-bros-04981

Ukjent

ubb-bs-ok-04269

Gamle Maren. Barkemølle ved Møllendalselven. Tilhørte L.J.Danielsens Lærfabrikk

Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-ok-04269

[Møllendalselven]

Møllendalselven

Gård, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bros-01927

Paul Eduard Ritter

Fra Møllendal

Landskap, Foss, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-ok-00429

Ukjent

[Mølle ved Møllendalselven]

Mølle

Fotografi ubb-bs-ok-20931

Knoop

[Møllendalselven]

Møllendalselven

Elv, Mølle, Trebygning

Fotografi ubb-knoop-216

Birger Huun

Möllendalsmøllen

Elv, Mølle

Fotografi ubb-huun-0023

Ukjent

[Møllendalselven]

Møllendalselven

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-bros-04980

Birger Huun

Möllendalsmøllen

Elv, Mølle

Fotografi ubb-huun-0022