Atelier KK

[Postkontoret i Bergen]

Postkontoret i Bergen

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Postkontor, Postpakke, Vekt, Offentlige kontorer

Fotografi ubb-kk-n-395-040

Bergen. Raadhuset-Posthuset

Rådhus, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Posthus

Fotografi ubb-bros-05022

Atelier KK

[Postbiler parkert i Domkirkegaten]

Gatelys, Bil, Car, Lastebil, Brostein, Murhus, Postbil

Fotografi ubb-kk-n-361-041

Norvin Reklamefoto

Bergens Skillingsbank

Bygninger, Bank, Posthus, Bankbuss

Fotografi ubb-nor-b-1531