Atelier KK

Bergen - Strandgaten.

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Reklame, Tobakkhandel, Forretningsgård, Markise, Apotek, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2101

Atelier KK

[Strandgaten 6/8 ca. 1919. Svaneapoteket under bygging]

Strandgaten 6/8 ca. 1919. Svaneapoteket under bygging

Bygninger, Gate, Arkitekt, Brostein, Forretningsgård, Ark, Stillas, Gjenreising og sanering, Apotek, Apoteker, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-191-015

Atelier KK

Bergen - Strandgaten

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Bank, Reklame, Lastebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Apotek, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-2109

Atelier KK

Bergen- Strandgaten.

Ny kopi

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Forretningsgård, Markise, Apotek, Trikk, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2108