Gammel dansk Lovsamling Fra c. 1500. Indeholder 1. Constitution Eirici, regis Danic 2. :Kong Waldemars lowbog 3. Bircke rætth 4. Gaardz rætth 5. En copie aff bisp Børgis breff 6. Kiøbenhaffns preuilegier 7. Extracktt aff kierckelowen 8. Kong Ericks håndfesting 9. Thoor degns artickle 10. Kong Hansis handfesting. 11. Kong Woldemars Sielandz low.

Skrevet på papir, med røde og grønne titler og marginaltilføielser. 2 blader er av pergament. .Paa pergamentbindet staar; T. A. S. 1562. Skrevet ca. 1500. Har tilhørt C. Anke. Gave 1874 fra sogneprest ...

Lovgivning, København, Danmark, Religion, Danmark-Norge, 1500-tallet, Juridisk litteratur, Dansk lovgivning, Dansk lovsamling. Fra ca. 1500

Manuskript ubb-ms-0080