Atelier KK

[Christinegård. til høyre nr. 22 og 18]

Bygningsarbeider, Arbeider, Hest, Bil, Car, Trehusbebyggelse by, Hestekjøretøy, Murearbeid

Fotografi ubb-kk-n-347-058