Ukjent

[Salon du Nord]

Gatelys, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Barber- og frisørsalong, Byggeplass, Flaggstang, Tregjerde, Håndkjerre, Murhus

Fotografi ubb-bs-ok-19666

Ralph L. Wilson

[Oppbygging etter bybrannen i 1916]

Oppbygging etter bybrannen i 1916

Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-q-00799-003

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Walkendorfffsgd.

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04728-002

Ukjent

[Otilie Hansen Pensionat og C. Brandts filial på Torgallmenningen]

Bygninger, Pensjonat, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate

Fotografi ubb-bs-fol-02336

Alfred Brundtland

Walkendorffsgade, Bergen

Kortnummer 4348

Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-00433-001

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann

Fotografi ubb-kk-n-502-065

Knud Knudsen & Co.

[Bergensbrannen 1916]

Valkendorfsgaten mot Torgallmenningen, bildet er tatt i krysset Christiesgate/Valkendorfs gate. De tre husene til høyre er nr. 14, 12 og 10 (10 er Bergens Aftenblad). Christies gate ligger ca. på samme sted i dag, denne ...

Brannruiner

Fotografi ubb-kk-nax-0054

Atelier KK

[Brannbil med brannmenn. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Brannbil med brannmenn. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige

Fotografi ubb-kk-n-502-001

Ukjent

[Brannruiner etter bergensbrannen 1916]

Olav Kyrres gate 9 / Valkendorfsgaten 5. Hjørnehuset var Valkendorfsgaten 5. Plankegjerdet i bakgrunnen var satt opp på begge sider av Torgallmenningen.

Bygninger, Brannruiner, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04033

Knud Knudsen

[Fra brannen i Bergen 15-01-1916. Utsikt fra brannstasjonen]

Valkendorsgaten mot Torgallmenningen, samt Olav Kyrres gate. Ruinen midt i bildet er Valkendorfsgaten 5. Rivningen av ruinene er påbegynt. Valkendorfsgaten løp gjennom dagens Posthuset/Exhibition og Galleriet. Torgallmenningen i bakgrunnen.

Brannruiner, Hest, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-ncx-0392

Norvin Reklamefoto

Malekampanjen i Bergen

Personbil, Reklame, Oppdragsfoto, Løpegutt, Maling, Malerspann

Fotografi ubb-nor-m-0085

Gustav Brosing

Tinghuset

Kvinne, By- og småsteder, Gate, Brostein, Forretningsgård, Moped, Folkevogn, Tinghus, Vespa

Fotografi ubb-bros-02783

Marcus Selmer

[Valkendorfsgaten]

Valkendorfsgaten sett fra Torgallmenningen, mot fengselet

Fengsel, Brostein, Allmenning, Kolonialforretning, Musikkforening

Fotografi ubb-s-044

Gustav Brosing

Tinghuset

Valkedorfs gate

By- og småsteder, Bil, Car, Butikk, Gate, Brostein, Trafikkskilt, Tinghus

Fotografi ubb-bros-02782

Atelier KK

[Bergen tinghus]

Bergen tinghus

Bygninger, Gate, Tinghus

Fotografi ubb-kk-n-383-053

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Hverdagsliv under andre verdenskrig

Maler, Blending, Hengestelling

Fotografi ubb-bs-ok-22290-001

Ralph L. Wilson

Vinmonopolet

Fortunen,sett fra Markeveien

Byggeplass, Murhus, Vinmonopol

Fotografi ubb-wil-a-370

Knud Knudsen

Walkendorffsgade 1865

Kopi av Knud Knudsens negativ ubb-kk-1318-0032

Gate, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-132

Atelier KK

[Bergen tinghus]

Bergen tinghus

Bygninger, Gate, Tinghus

Fotografi ubb-kk-n-383-025b

K. Knudsen & Co

Fra Branden i Bergen 15.1.1916. Utsigt fra brandstasjonen.

Brannruiner, By- og småsteder, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04724-002

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Maler, Blending, Hengestelling

Fotografi ubb-bs-ok-22292-001

Olai Schumann Olsen

[Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten]

Jon Smørs gate / Valkendorfsgaten

By- og småsteder, Gate, Bro, Mann, Lastebil, Dress, Herrehatt, Budsykkel

Fotografi ubb-so-0620

[Vinmonopolet]

Tegning fra 1931 av Vinmonopolets butikk i Valkendorfsgaten 6

Bygninger, Arkitekttegning

Fotografi ubb-kk-n-424-054

Atelier KK

Valkendorfsgaten

Bestilt av Rådmann Eyde, 2. avd.

Personbil, By- og småsteder, Motorsykkel, Brostein, Trafikkskilt, Parkeringsplass

Fotografi ubb-kk-n-437-012

Atelier KK

ubb-kk-n-424-188

Bygninger, Personbil, Butikk, Gate, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-kk-n-424-188

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann, Stigebil

Fotografi ubb-kk-n-502-088

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Fra Torgallmenningen mot Kjøttbasaren

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Brostein, Torghandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-2127-0926

Knud Knudsen

Parti af Nedre-Torvet i Bergen

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-2143

Atelier KK

[Bergen tinghus]

Bergen tinghus

Bygninger, Gate, Fotospøkelse, Tinghus

Fotografi ubb-kk-n-383-024-b

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1970-01-21

Berstadhuset, Strandgaten 20

Personbil, By- og småsteder, Snø, Varemagasin

Fotografi ubb-nor-h-0958

Atelier KK

[Brannvogn med hest]

Brannvogn med hest. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannvogn

Fotografi ubb-kk-n-502-056

Rolf Norvin

Bergens Arbeiderblad

Avis, Kontorbygg, Gate

Fotografi ubb-nor-b-0531

Atelier KK

Brannbil

Brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann

Fotografi ubb-kk-n-502-051

Atelier KK

[Brannmenn i brannbil]

Brannmenn i brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann

Fotografi ubb-kk-n-504-025

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Blending

Fotografi ubb-bs-ok-22284-001

Atelier K. Knudsen

[Hest med brannvogn]

Hest med brannvogn. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Hest, Brannmann, Brannvogn

Fotografi ubb-kk-n-502-087

Ukjent

Bergens Brandforsikringsselkab

Adressen var Walkendorfs gade 5, som lå i krysset mellom Walkendorfsgade og Olav Kyrres gate Tannlege J. Aall Moe, Bergens Rosemaleri, Johan Øvstun kolonialforetning.

Bygninger, Gate, Mann, Forsikringsselskap, Kolonialforretning, Rosemaling, Tannlegekontor

Fotografi ubb-nor-b-0572

Ukjent

[Hjørnet av Valkendorfsgaten og Christiesgate 1905]

Hjørnet av Valkendorfsgaten og Christiesgate 1905

Gate, Folkeliv

Fotografi ubb-bs-ok-05722

Atelier KK

[Bergen tinghus]

Bergen tinghus

Bygninger, Gate, Tinghus

Fotografi ubb-kk-n-383-023b

Ralph L. Wilson

[Oppbygging etter bybrannen i 1916]

Oppbygging etter bybrannen i 1916

Branntomt, By- og småsteder, Brakke, Oversiktsbilde, Lastebil, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-q-00799-004

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Hverdagsliv under andre verdenskrig

Blending

Fotografi ubb-bs-ok-22295-003

Atelier KK

Bergen: Valckendorffsgate.

Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Sykkel, Gate, Tinghus

Fotografi ubb-kk-pk-3354

Gustav Brosing

Tårnplass

Personbil, By- og småsteder, Gate, Brostein, Folkevogn, Tinghus, Elektrisk forretning

Fotografi ubb-bros-02785

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann

Fotografi ubb-kk-n-502-066

Alfred Brundtland

Walkendorffsgade, Bergen

Bygninger, By- og småsteder, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate

Postkort ubb-bs-pkb-00188

Ralph L. Wilson

[Fra branntomter etter 1916]

Brannruiner, By- og småsteder, Brakke, Tregjerde, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-13101

Enoch Djupdræt

Bergen. Fra Muren. Walckendorffsgt.

Snø

Fotografi ubb-dju-p-0909

Atelier KK

[Oversiktsbilde Markeveien - Tinghustomten - Christian Michelsens gate]

Oversiktsbilde Markeveien - Tinghustomten - Christian Michelsens gate

Gate, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-315-053

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann

Fotografi ubb-kk-n-502-064

Atelier KK

[Brannbil]

Brannbil. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Brannvesen, Brannbil, Brannmann

Fotografi ubb-kk-n-502-055

Jacobsen (fotograf)

Walkendorfsgade

Et gateportrett av en travel Valkendorfsgate. Ukjent tidspunkt.

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Hestekjerre

Fotografi ubb-thw-0384

Atelier KK

[Brannvogn med stige. Modell "Leyland", bygget før 1912/1914. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.]

Brannvogn med stige. Modell "Leyland", bygget før 1912/1914. Krysset ved Olav Kyrres gate og Valkendorfs gate, med stenderhuset i bakgrunnen.

Hest, Uniform, Hjelm, Brannbil, Brannmann, Stige, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-502-002

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Bil, Car, Motor vehicle, Motorkjøretøy, Blending

Fotografi ubb-bs-ok-22292-002

Johan von der Fehr

[Graamuren]

Fra krysset mellom Walckendorfsgade og Oalf Kyrres gade. Eindommen tilhørte Rieber. Brant først ned i 1855, ble gjennombygget og brant ned igjen i bybrannen i 1916

Bygninger, Gate, Kjøtthandel

Fotografi ubb-bs-fol-02292-011

Gustav Brosing

Tårnplass

Personbil, By- og småsteder, Butikk, Gate, Brosje, Tinghus, Elektrisk forretning

Fotografi ubb-bros-02784

Knud Knudsen & Co.

[Bergensbrannen 1916]

Valkendorfsgaten fra Torgallmenningen mot Olav Kyrres gate og Christies gate. Gateløpet går omtrent midt gjennom dagens Galleriet og Posthuset/Exhibition, fra ca. omtrent mellom Torgallmenning nr. 6 og 8. Ruinene på høyre side er Torgallmenning 12/Valkendorfsgate ...

Brannruiner

Fotografi ubb-kk-nax-0059

Knud Knudsen & Co.

Fra Branden i Bergen 15-1-1916. Udsigt fra Brandstationen.

Brannruiner

Fotografi ubb-kk-1622-09941

Atelier KK

[Bergen tinghus]

Bergen tinghus

Personbil, Gate, Tinghus

Fotografi ubb-kk-n-383-016

Knud Knudsen

Parti af Torvet i Bergen

Fra Torgallmenningen mot Kjøttbasaren

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Brostein, Torghandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-2127-0926b

Ukjent

[Torgallmenningen - Valkendorfsgate]

Torgallmenningen - Valkendorfsgate

Statuer/Skulptur, Brostein, Håndkjerre, Allmenning, Trikk

Fotografi ubb-bros-05372

Knud Knudsen

Parti af Torvet fra Vest mod Öst

Knud Knudsen fotograf i visittkort størrelse

By- og småsteder, Visittkortfotografi, Gate

Fotografi ubb-bros-09029b

G. Solberg Johansen

[Bergensbrannen]

Torgallmenningen og Valkendorfsgaten mot brannstasjonen. Ruinen er Torgallmenningen 12/Valkendorfsgate 1. Valkendorfsgaten startet omtrent mellom dagens Torgallmenningen 6 og 8, og løp midt gjennom dagens Galleriet.

Brannruiner, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-20973

Norvin Reklamefoto

Jørgen S. Lien

Bygninger, Kontormaskiner og -utstyr, Kassaapparat

Fotografi ubb-nor-l-0473