Atelier KK

[Ingeborg Lilleheim]

Kan være konen til Ingebrikt Lilleheim, Wessels gate 2?

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kjøkken, Forkle, Kjøkkenbenk, Isskap

Fotografi ubb-kk-n-378-003