Atelier KK

Bergen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-3470

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen

Hest, Brannmann, Hestekjerre, Stigebil, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn

Fotografi ubb-bs-ok-05500-002

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling for Gyldne havrenøtter

Utstilling, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-028

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke ...

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21329

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Crowd, Folkemengde, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-040

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke seg over ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stige, Stillas, Motor vehicle, Motorkjøretøy

Fotografi ubb-bs-ok-21322

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider, Sementblander, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21319

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke ...

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21327

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Eple, Mann, Man, Frukt, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-049

Atelier KK

[Riksmessen i Bergen 1948]

Fornøyelsesavdelingen på Nygårdstangen med Lunds tivoli.

Messe, Tivoli

Fotografi ubb-kk-n-433-059

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Bil, Car, Crowd, Folkemengde, Buss, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-019

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Flaske, Kvinne, Woman, Utstilling, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-035

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-036

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21314

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gassverk

Fotografi ubb-kk-nbx-0188

Knud Knudsen

[Oversiktsbildel]

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Vann

Fotografi ubb-kk-nbx-0203

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke seg over ...

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21321

Per Adolf Thorén

No 174 Bergen seet fra Nygaard

Nygård med Bonges badehus.

Bading, Oversiktsbilde, Overview, Badehus

Fotografi ubb-bs-ok-01310-001

Ukjent

Fra Nygaardstangen 13/9-04

1904-09-13

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Jernbanevogn

Fotografi ubb-thw-0024

Knud Knudsen

[Bergen]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nbx-0209

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Crowd, Folkemengde, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-020

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-046

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai, Ramstad & Tertnes steinhuggeri til venstre. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med ...

Kvinne, Woman, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Byggeplass, Building site, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-415-106

Atelier KK

[Riksmessen i Bergen 1948]

Fornøyelsesavdelingen på Nygårdstangen med Lunds tivoli.

Messe, Tivoli

Fotografi ubb-kk-n-433-058

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21318

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Hage, Gartneri

Fotografi ubb-kk-n-393-049

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Grønnsaker, Vegetables, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-050

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ndx-0048

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med i dag.Vincent Lunges gate i Nonneseterkvartalet ...

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Lastebil, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-415-092

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Marineholmen

Flyfoto, Aerial photo, Universitet og forskning, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-w-sh-080697

Atelier KK

[Riksmessen i Bergen 1948]

Fornøyelsesavdelingen på Nygårdstangen med Lunds tivoli.

Messe, Tivoli

Fotografi ubb-kk-n-433-056

Olai Schumann Olsen

[Oversikt mot Nygårdstangen]

Oversikt mot Nygårdstangen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-so-0006

Atelier KK

[Hest med vogn]

Hest med vogn

Hest, Hestekjøretøy, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-502-083

Knoop

[Utsikt fra Fosswinckels gate 62, 3.etg hos Knoop]

Bolighus, Residential Building, Industribygning, Trikk

Fotografi ubb-knoop-051

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-031

Knud Knudsen

[Utsikt fra Lungegårdshospitalet]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nsx-0528

Atelier KK

[Områdebilde Lars Hilles gate - Vestre Strømkai - Nygårdstangen]

Bergens Skofabrikk og Nonneseterkvartalet i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Skofabrikk, Bygninger, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-415-104

Atelier KK

[Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen]

Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen

Tårn, Brannbil, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-502-006

Atelier KK

[Tilskuere til brannvesenoppvisning]

Tilskuere til brannvesenoppvisning

Crowd, Folkemengde, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-502-079

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling til malingsprudusenten AS Kemisk Fabrik Monopol, Bergen

Utstilling, Malingfabrikk, Maling

Fotografi ubb-kk-n-393-064

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-045

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Utsikt fra Kronstad

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ns-0342

Atelier KK

[Hest med vogn]

Hest med vogn

Hest, Brannmann, Hestekjøretøy, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-502-085

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Kvinne, Woman, Konge, Utstilling, Mann, Man, Flosshatt, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-015

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Kvinne, Woman, Konge, Utstilling, Mann, Man, Flosshatt, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-032

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Oversiktsbilde, Overview, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-026

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Crowd, Folkemengde, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-021

Atelier KK

[Hest med vogn]

Hest med vogn

Hest, Brannmann, Hestekjøretøy, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-502-060

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-017

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-393-046

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21328

Christian Olai Heggland

[Motor-utstillingen 1907]

Utstilling for Norske båtfirma Alpha

Utstilling, By- og småsteder, Cities and villages, Båtutstyr, Flag, Flagg

Fotografi ubb-hegg-043

Knud Knudsen

[Panorama av Bergen sett fra Laksevåg]

Panorama satt sammen av negativene UBB-KK-1622-09288 og 09289

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0087

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21325

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai, sett mot biblioteket, Bergens Skofabrikk og Østre Strømkai i Nonneseterkvartalet.Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller ...

Skofabrikk, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Bibliotek, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-415-093

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Jente, Girl, Mann, Man, Gutt, Boy, Portal, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-016

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Crowd, Folkemengde, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-022

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Eple, Mann, Man, Frukt, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-047

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke ...

Fotografi ubb-bs-ok-21326

Atelier KK

[Riksmessen i Bergen 1948]

Fornøyelsesavdelingen på Nygårdstangen med Lunds tivoli.

Messe, Tivoli

Fotografi ubb-kk-n-433-057

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen

Hest, Brannmann, Hestekjerre, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn

Fotografi ubb-bs-ok-05500-004

Atelier KK

[Gruppeportrett av engelsk militærpoliti]

Gruppeportrett, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Military Police, Militærpoliti

Fotografi ubb-kk-n-427-106

Norvin Reklamefoto

Matthiessens Bananmodneri A/S

Bygninger, Frukt

Fotografi ubb-nor-m-0452

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Speider, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-043

Atelier KK

Pelsdyrhallen

Dyr, Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Lastebil, Stige, Hall

Fotografi ubb-kk-n-344-044

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Hage, Gartneri

Fotografi ubb-kk-n-393-002

Einar Helmers-Olsen

Polarutstillingen Nygårdstangen 1940

Polarutstillingen i Bergen 1940. Landsutstillingen var planlagt å ligge langs Store Lungegårdsvann. Inngangen skulle være på den sørøstre siden av Lille Lungegårdsvann, og skulle strekke ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21323

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling til malingsprudusenten AS Kemisk Fabrik Monopol, Bergen

Utstilling, Malingfabrikk, Maling

Fotografi ubb-kk-n-393-067

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes ...

Bygninger, Bil, Car, Mann, Man, Lastebil, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21313

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-393-048

Atelier KK

[To menn med rev]

Utstilling ved pelsdyrhallen på Nyårdstangen

Dyr, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-n-344-046

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Crowd, Folkemengde, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-038

[Store Lungegårdsvann fotografert mot Nygårdstangen]

Fabrikk, Bolighus, Residential Building, Vann, Murhus

Fotografi ubb-bros-04919

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Mann, Man, Hatt, Frakk

Fotografi ubb-kk-n-393-053

Knud Knudsen

Panorama over Bergen fra Fjellsiden]

Panoramaet er satt sammen av negativene UBB-KK-1318-2705,2706,2707

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0088

Atelier KK

[Bergen Rørhandel]

Bergen Rørhandel

Bil, Car, Lastebil, Lagerhus, Eksteriør, Rørhandel

Fotografi ubb-kk-n-467-020

NO. VII

Kart over Bergen i XXVIII blade kart / optaget af Det PrivateOpmaalingskontor i Kristiania i maalestok 1:1000. - Maalestok 1:1000. -Kristiania, 1879-80.

Kart, Map

Kart ubb-bs-fol-01809-007

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med i dag.Ramstad & Tertnes steinhuggeri til venstre.Oppdragsgiver: ...

Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Byggeplass, Building site, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-415-097

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Hage, Gartneri

Fotografi ubb-kk-n-393-050

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling til malingsprudusenten AS Kemisk Fabrik Monopol, Bergen

Utstilling, Malingfabrikk, Maling

Fotografi ubb-kk-n-393-065

Urban Rabbe

Floridabukten - Strandrandpromenaden

Arkitektene Urban Rabbe og Birgit Brühls prosjekt «Vannlinje~strandlinje Bergen 2000». Den 12 kilometer lange sjølinjen fra Gamle Bergen til Laksevåg er fotografert fra robåtperspektiv og bildene er ...

Landskap, Landscape, Panorama

Fotografi ubb-bs-ok-16982

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Crowd, Folkemengde, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-037

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen

Hest, Brannmann, Hestekjerre, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn

Fotografi ubb-bs-ok-05500-003

Atelier KK

[Hest med vogn]

Hest med vogn

Hest, Brannmann, Hestekjøretøy, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-502-078

Atelier KK

[Områdebilde Lars Hilles gate - Vestre Strømkai - Nygårdstangen]

Bergens Skofabrikk og Nonneseterkvartalet i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Skofabrikk, Bygninger, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-415-103

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119783

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-030

Ukjent

[Oversiktsbilde, Store Lungegårdsvann.]

Oversiktsbilde, Store Lungegårdsvann.

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7431

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21316

Enoch Djupdræt

[Bergen jernbanestasjon, åpnet 1913]

Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-bx-0584

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1948-10-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-013787

Ralph L. Wilson

[Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen]

Bergen Brannvesen. Fra Nygårdstangen

Hest, Brannmann, Hestekjerre, Brannvesen, Brannuniform, Brannvogn

Fotografi ubb-bs-ok-05500-001

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Utstilling for Ribers forblanding

Utstilling, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-029

Christian Olai Heggland

[Hestemarkede ved jernbanetomten]

Hestemarkede ved jernbanetomten

Oversiktsbilde, Overview, Fesjå, Hestemarked

Fotografi ubb-hegg-100

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling til malingsprudusenten AS Kemisk Fabrik Monopol, Bergen

Utstilling, Malingfabrikk, Maling

Fotografi ubb-kk-n-393-066

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Portal, Flosshatt, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-033

Atelier KK

[Vestlandsuken 1934]

Utstilling, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-393-052

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-048

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse

Opmaalt og lithografert af Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider i Kristiania 1883

Litografi, Kart, Map

Kart ubb-bs-fol-01808-002

Atelier KK

[Vestlandsuken i Bergen]

Konge, Utstilling, Mann, Man, Messe

Fotografi ubb-kk-n-372-051