Atelier KK

[Bolighus, Eikebakken på Hellen]

Bolighus, Eikebakken på Hellen

Fjell, Vei, Bolighus, Valmtak, Vindu, Steinmur, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-278-013