John Bernhard Rekstad

[Follarskarskarven fra Raksteindalen]

Raggsteindalen

Landskap, Seter, Telt

Fotografi ubb-jr-021-020