Gustav Brosing

[Nedre Dynnersmug 10 (til høyre)]

1961-03-26

Nedre Dynnersmug 10 (til høyre)

Bolighus, Smug, Smalgang

Fotografi ubb-bros-00848

Gustav Brosing

Nedre Dynnersmug 5. Til høyre litt av Claus Frimannsgt 2. Helt til venstre en del av Dynnerhagen

1961-03-26

Bolighus, Gasslykt, Hydrant

Fotografi ubb-bros-00850

Gustav Brosing

Nedre Dynnersmug

1957-06-14

Bolighus, Smug, Flaggstang

Fotografi ubb-bros-00177a

Gustav Brosing

Vestre Murallmenning 6 sett fra Nedre Dynnersmug.

1961-01-18

Gatelys, Barn, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Allmenning

Fotografi ubb-bros-01821

Olai Schumann Olsen

[Claus Frimansgate / Dynnersmug (nedre)]

Claus Frimansgate / Dynnersmug (nedre)

Boligblokk, Gatelys, Snø, By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Bakgård

Fotografi ubb-so-0192

Gustav Brosing

Nedre Dynnersmug

1957-06-14

Bolighus, Smug

Fotografi ubb-bros-00177b

Gustav Brosing

Nedre Dynnersmug 5. Til høyre litt av Claus Frimannsgt 2. Helt til venstre en del av Dynnerhagen

1961-03-26

Bolighus, Gasslykt, Hydrant

Fotografi ubb-bros-00849

Gustav Brosing

Vestre Murallmenning 6 sett fra Nedre Dynnersmug.

1961-01-18

Bolighus, Gutt, Trehusbebyggelse by, Smug, Allmenning

Fotografi ubb-bros-01820

Gustav Brosing

Vestre Muralmenning 6 sett fra Nedre Dynnersmug

1961-03-26

Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Allmenning

Fotografi ubb-bros-01928