Atelier KK

Bethlehem

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0288

Atelier KK

Bethelhem. Entrance to church of Nativity

Bygninger, Mann

Fotografi ubb-kk-nss-065-077

Atelier KK

Bethlehem. Interior of church of nativity

Bygninger, Kirke, Søyler

Fotografi ubb-kk-nss-065-070

Atelier KK

Bethlehem. Church of Natevete

1929-01-08

Religiøs virksomhet, Arkitektur og byggeskikk, Historie, Folk, Kirke, Turisme, Ruiner, Gate

Fotografi ubb-kk-n-uta-041-001

Atelier KK

Bethlehem

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0800

Atelier KK

Tomb of Rachel.

Gravplass

Fotografi ubb-kk-nss-065-071

Atelier KK

Bethlehem. Church of Nativity.

Portal, Turist, Gate

Fotografi ubb-kk-nss-065-074

Atelier KK

Bethlehem

Bygninger, Kirke

Fotografi ubb-kk-nss-065-088

Atelier KK

Bethlehem

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0291

Atelier KK

Bethelhem

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nss-065-072

Atelier KK

Bethlehem. Entrance to church of Nativity.

Bygninger, Kirke, Mann

Fotografi ubb-kk-nss-065-075

Atelier KK

Place where 3 wise men from east watered thei Camels.

Vannstasjon

Fotografi ubb-kk-nss-065-073

Atelier KK

Bethlehem. Church of Nativity.

Bygninger, Kirke, Vei, Mann

Fotografi ubb-kk-nss-065-076

Atelier KK

Bethlehem. Church of Navity.

Bygninger, Kirke, Mann

Fotografi ubb-kk-nss-065-079

Atelier KK

Bethlehem

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0289