Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7191

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7194

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Isdalstö

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7087

Ukjent

Bolighus

Bildet merket med Isdalstø

Bolighus, Gate, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-q-00696

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7188

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Isdalstø

Landskap, Bygninger, Bygd

Fotografi ubb-kk-pk-8329

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Isdalstø

Landskap, Havn, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-pk-7036

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7186

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7189

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7185

Atelier KK

[Isdalstø]

Isdalstø

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7190

Atelier KK

[Etter brann på Isdalstø]

Brannruiner, Mann, Sinkbøtte, Frakk, Herrehatt, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-003

Atelier KK

[Isadlstøen]

Isadlstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7187

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7193

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7195

Atelier KK

Isdaltsö cafe

Bygninger, Flag, Flagg, Postkort, Restaurant/Kafe, Reklameskilt, Trebenk, Landhandel

Fotografi ubb-kk-pk-7073

Atelier KK

[Isdalstøen]

Isdalstøen

Landskap

Fotografi ubb-kk-pk-7192