Knud Knudsen

Parti fra Varaldsøen

Jente, Barn og mor, Klestørk, Hverdagsklær, Oppvask

Fotografi ubb-kk-1318-0433

Knud Knudsen

Parti fra Varaldsøen

Naust, Bygdesag

Fotografi ubb-kk-1318-0434

Diplom datert 1464, 12. februar. Kinsarvik (Hordaland)

1464-02-12

En lagrettemann i Hardanger m.fl. stadfester, at de for omtrent ti år siden på Våge på Varaldsøy hørte på en overenskomst mellom Sigurd Sveinssøn og Sigurd Eirikssøn angående Eirik Sigurdssøns arv som Sigurd Sveinssøn satt ...

Middelalder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Gjeld

Diplom ubb-diplom-0149

Diplom datert 1460, uten dag. Kvinnherad (Hordaland)

Kristina Roaldsdatter gjør kjent, at Dagfinn Torsteinssøn innløste gården Øfsthus på Varaldsøy, som Eystein Arnessøn hadde utsatt, og som nå tilfalt Maritte Håvardsdatter. Se også Dipl. Norv. B.8. Nr. 911 (se: 18.2.1545) Holcks gave. Litr.d.

Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0144

Knud Knudsen

Parti fra Varaldsøen

Klesvask

Kvinne, Gård, Jente, Klesvask, Laundry, Klestørk, Hverdagsklær, Trebalje, Oppvask

Fotografi ubb-kk-1318-0432