Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Gutt, Barn i arbeid, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20811

Ralph L. Wilson

[Ovn og overdekkning av grøft før vinterarbeid]

Bergen kretsfengsel til venstre og det gamle Tinghuset til høyre.

Arbeider, Mann, Ovn, Grøft, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13058

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13064

Ralph L. Wilson

[Snekkerverksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen, 1916]

Sansynligvis i Musegaten, der lå verkstedet til Bergens Vand- og Kloakvæsen.

Arbeider, Mann, Verktøy, Verksted, Snekker, Snekkerverksted, Yrkesklær

Fotografi ubb-bs-ok-13109

Ralph L. Wilson

[Spillverk på lagerområdet til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Musegaten?

Arbeider, Mann, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning, Spillverk

Fotografi ubb-bs-ok-13026

Ralph L. Wilson

Sullivan-kompresor produsert i USA

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13051

Ralph L. Wilson

[Verksted for Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Arbeider, Mann, Verktøy, Verksted, Yrkesklær, Verkstedsmaskin, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13104

Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Smie, Yrkesklær, Slegge, El-, gass- og vannforsyning, Esse

Fotografi ubb-bs-ok-13186

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Gutt, Barn i arbeid, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20813

Ralph L. Wilson

Sullivan-kompressor produsert i USA

Innkjøpt av Ralph L. Wilson i 1916

Arbeider, Kompressor

Fotografi ubb-bs-ok-13068

Ukjent

[Brannhydrant]

Brannhydrant konstruert av Ralph L. Wilson

Hydrant

Fotografi ubb-bs-ok-13025

Ralph L. Wilson

[Anleggsbrakke til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Det gamle tinghuset i bakgrunnen

Tønne, Verktøy, Brakker, Bakplass, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13111

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Gutt, Barn i arbeid, Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20814

Ukjent

[Modell av overløpet, Svartediket]

Verksted, El-, gass- og vannforsyning, Modell

Fotografi ubb-bs-ok-20812

Ralph L. Wilson

[verksted, Bergens Vand og Kloakvæsen]

Arbeider, Mann, Snekkerverksted, Yrkesklær, Taklampe, El-, gass- og vannforsyning, Høvelbenk

Fotografi ubb-bs-ok-13070

Ralph L. Wilson

[Smien til Bergens Vand- og Kloakvæsen]

Mann, Smed, Smie, Yrkesklær, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-bs-ok-13052