Atelier KK

Rom. Roman Forum

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0748

Atelier KK

Rom.

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0754

H.C. White Co.

1638 Library of the Vatican, Rome, Italy

Interiør, Stereoskopfotografi, Bibliotek, Hall

Fotografi ubb-bs-ok-20185

Atelier KK

Rom. Bascilica of St. Peters

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0752

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Journalen er nitid utført, ledsaget av mange kolorerte tegninger samt register. Sogneprest til Vardø, Ludvig Paus, har antagelig renskrevet den. Paa de første blader staar nemlig en latinsk dedikation fra ham til: Johannis Lilienskiold de ...

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Reisedagbok ubb-ms-0035

Atelier KK

Rom. Collosseum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0747

Atelier KK

Rom. The City

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0753

Atelier KK

Rom. Collosseum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0743

Atelier KK

Rom. Roman Forum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0749

Atelier KK

Rom. Bascilica of St. Peters

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0751

Atelier KK

Rom. Roman Forum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0740

Atelier KK

Rom. The City

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0746

Atelier KK

Rom. Collosseum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0745

Atelier KK

Rom. Collosseum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0742

Atelier KK

Rom. The City

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0744

Atelier KK

Rom. Roman Forum

By- og småsteder, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-ut-0750