Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtunvegen]

Midtunvegen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070582

Norvin Reklamefoto

Midttun Camping

Personbil, Telt, Sommer, Ferie, Folkevogn, Saab, Campingplass

Fotografi ubb-nor-m-0576

Norvin Reklamefoto

Midttun Camping

Bolighus, Oversiktsbilde, Campingplass

Fotografi ubb-nor-m-0581

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun i Fana]

1961-05-17

Midtun i Fana

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017546

Norvin Reklamefoto

Magnus & Co A/S

1960-11-14

Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-m-0063

Fridtjof Tegner

[Midtun]

Landskap, Snø, Gård, Vinter, Jente

Fotografi ubb-bs-ok-04210

Widerøe's Flyveselskap A/S

Midtun

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082353

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun]

1955-06-11

Midtun

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082356

Widerøe's Flyveselskap A/S

Midtun

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143512

Norvin Reklamefoto

Magnus & Co A/S

1960-11-14

Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-m-0062

Johan von der Fehr

[Fana, ved Midttun]

Fana, ved Midttun

Landskap, Snø, Tre

Fotografi ubb-bs-q-00125

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun med Ulsmågåsen i bakgrunnen]

1964-09-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-145094

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skeie gård

1955-06-11

Midtun

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082354

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun]

1955-06-11

Midtun

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082355

Widerøe's Flyveselskap A/S

Midtun

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143514

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun]

Midtun, med det som sannsynligvis er Midtunvegen 21 og 23 i midten av bildet. (Hvitt og lyseblått hus)

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070581

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun, Fana]

Midtun, Fana

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-070583

Norvin Reklamefoto

Magnus & Co A/S

1960-11-14

Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-m-0064

Norvin Reklamefoto

Midttun Camping

Telt, Sommer, Bolighus, Oversiktsbilde, Campingplass

Fotografi ubb-nor-m-0577

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun]

1961-08-25

Midtun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-054828

Norvin Reklamefoto

Midttun Camping

1965-07-14

Telt, Sommer, Ferie, Bil, Car, Folkevogn, Campingplass

Fotografi ubb-nor-m-0580

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midtun]

1964-09-02

Midtun

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-145097

Norvin Reklamefoto

Midttun Camping

1965-07-14

Personbil, Telt, Sommer, Ferie, Folkevogn, Campingplass

Fotografi ubb-nor-m-0578

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Midttun. Fabrikken til Philip Hauge AS]

1961-05-17

Midttun. Fabrikken til Philip Hauge AS

Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-f-017547

Widerøe's Flyveselskap A/S

Midtun

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143513