Gustav Brosing

Kong Oscarsgate 42

Salmedikteren Dorothe Engelbretsdatter sitt hus. Huset ble ombygd i 1912, revet i 1962. I 1973-75 ble huset gjenoppført i Gamle Bergen.

Personbil, Trikkeskinner, Renseri, Gymnas, Fargeri

Fotografi ubb-bros-01388

Atelier KK

[Kong Oscars gate 42 med Domkirken i bakgrunnen]

Kong Oscars gate 42 med Domkirken i bakgrunnen

Vindu, Kirke, Gate, Tobakkhandel, Trikkeskinner, Gatedør, Vaskeri, Cigar- & tobaksforretninger, Vaskerier

Fotografi ubb-kk-n-256-012

Atelier KK

[Kong Oscars gate 42 / Heggebakken]

Kong Oscars gate 42 / Heggebakken

Vindu, Gate, Trehusbebyggelse by, Tobakkhandel, Telefonstolpe, Vaskeri, Cigar- & tobaksforretninger, Vaskerier

Fotografi ubb-kk-n-256-013

Gustav Brosing

[Kong Oscarsgt.]

Domkirkens Menighetshus

Gatelys, Kvinne, Brostein, Renseri, Fargeri, Kontor- maskinforretning

Fotografi ubb-bros-01389

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate 42

Kong Oscarsgt. 42. Dette huset skal ha tilhørt salmedikter Dorothe Engelbretsdatter sitt hus. Huset ble revet i 1962, men gjenoppført i Gamle Bergen 1973-75.

Bolighus, Brostein, Trikkeskinner, Murhus, Renseri, Fargeri

Fotografi ubb-bros-01383

Atelier KK

[Kvinne i ekspedisjonen hos Wilh. Kahrs renseri & vaskeri]

Kontormaskiner og -utstyr, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vaskeri, Skranke, Kasseapparat

Fotografi ubb-kk-n-593-063