Bertinius Jensen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Barn, Jente, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0263

E. Jensen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Jente, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0261

E. Jensen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Kvinne, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0262

Bertinius Jensen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Barn, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0259

Bertinius Jensen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Gutt, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0260