Ellisif Wessel

[To personer med kjørerein i fjellterreng]

Samer, Snø, Pulk, Kjørerein

Fotografi ubb-bs-ok-06182-009

Ellisif Wessel

[Samisk ektepar]

Skoltesamer ved båthus ved Kobbfoss i Pasvikdalen. Sydligste ende av Hasseltjern

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Mann, Man, Ektepar, Naust, Skoltesamer

Fotografi ubb-bs-ok-06182-015

Ellisif Wessel

[Reinvokterleir tilhørende flyttsamer fra Sør-varanger før 1900]

Samer, Snø, Hund, Lavvo

Fotografi ubb-bs-ok-06182-019

Ellisif Wessel

[Sledekjøring]

Doktorskyss med Dr. A.B. Wessel, på fjellet mellom Bugøyfjord og Bugøynes. Til høyre Iver Bigga

Samer, Snø, Telefonstolpe, Pulk, Kjørerein

Fotografi ubb-bs-ok-06182-012

Ellisif Wessel

[Neiden kirke]

Innviet 1902

Kirke, Gutt, Boy, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bs-ok-10883

Ellisif Wessel

Fjeldvidden om vinteren, lapper med telt

Sameleir på fjellvidden i Sør-Varanger

Samer, Snø, Fjellvidde, Vinter, Lavvo

Fotografi ubb-bs-ok-10878

Ellisif Wessel

[Grensefoss]

Trekking av elvebåt forbi Grensefoss øverst i Pasvikelva

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-005

Ellisif Wessel

[Fra silfangsten i grense Jakobselv]

Sil brukes mye til agn

Fiske, Fjord, Robåt, Strand, Beach, Not

Fotografi ubb-bs-ok-06182-006

Ellisif Wessel

[Tre samer foran gamme]

Samisk kultur, Kvinne, Woman, Samer, Mann, Man, Gamme

Fotografi ubb-bs-ok-06182-022

Ellisif Wessel

[Samiske gjenstander, trolig innsamlet av dr. A. B. Wessel]

Samisk kultur, Veske, Lue

Fotografi ubb-bs-ok-06182-025

Ellisif Wessel

[Fra Elvenes, Sør-Varanger]

Skogforvalter Klercks gård. Pasvik-elva i bakgrunnen

Gård, Bolighus, Residential Building, Elv, Vei, Skog

Fotografi ubb-bs-ok-10893

Ellisif Wessel

[Skogfoss]

Skogfoss (Männikafoss), Pasvikelva

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-004

Ellisif Wessel

[Beitende rein]

Reinsdyr, Snø

Fotografi ubb-bs-ok-06182-020

Ellisif Wessel

[Harefoss, Pasvikelva]

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-003

Ellisif Wessel

[Kong Oscars Kapell, Grense Jacobselv]

Fjell, Kirke, Kapell

Fotografi ubb-bs-ok-06182-008

Ellisif Wessel

[Gjenstander, trolig innsamlet av DR. A.B Wessel]

Gjenstander, Trekjørel

Fotografi ubb-bs-ok-06182-024

Borthen (øyelege)

Nessebylapper, Sydvaranger

Samer, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-fol-01096-022a

Ellisif Wessel

[Pasvik-elva]

Landskap, Landscape, Elv

Fotografi ubb-bs-ok-06182-002

Ellisif Wessel

[Vaggetem]

Innsjøen Vaggetem sett fra Jordanfoss, Pasvik i bakgrunnen. Fjellet Galgooaive i Russland

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-bs-ok-06182-001

Ellisif Wessel

[Museumsgjenstander, trolig innsamlet av dr A. B. Wessel]

Stol, Komse, Kniv, Skrin

Fotografi ubb-bs-ok-06182-023

Ellisif Wessel

[Gamme]

En Kvenfamilie utenfor gammen nær Skogfoss (Männikafoss) på Russidk side.

Landskap, Landscape, Reinsdyr, Snø, Elv, Vinter, Gamme, Familiegruppe, Pulk, Kven

Fotografi ubb-bs-ok-06182-014

Ellisif Wessel

[Rorbuer i Grense Jakobselv]

Fjell, Fjord, Naust, Jekt, Rorbu

Fotografi ubb-bs-ok-06182-007

Ellisif Wessel

[Samefamilie foran jordgamme]

Samisk kultur, Kvinne, Woman, Barn, Child, Samer, Mann, Man, Samedrakt, Gamme

Fotografi ubb-bs-ok-06182-018

Ellisif Wessel

[Fra skoltesamens laksefiskeplasser ved Bøkfjord, Sør-Varanger]

Kvinne, Woman, Fjord, Hund, Sau, Gamme, Skoltesamer

Fotografi ubb-bs-ok-06182-010