Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-02

Carl Christian Vogel von Vogelstein

Brev fra C. Vogel til I.C. Dahl, februar 1845.

1845-02-07

Brev skrevet på tysk av den tyske maleren Carl Christian Vogel von Vogelstein til I.C. Dahl. Nevner blant annet Notre-Dame,

1800-tallet

Brev ubb-ms-0539-a-09

Johan Ludvig Losting

Dagbog paa en Reise fra Bergen til Tyskland 1843. [Samt dagbok på en reise i Norge 1847.]

Billedkunstner, Reisedagbok, Dagbok

Manuskript ubb-ms-1583

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-03

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-19

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver at han har kommet seg etter sykdom, at stadig flere tyskere melder seg, informerer om ulike foredrag og uttrykker et ønske om å besøke Shetelig i Bergen.

Brev, Foredrag, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-05