Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0318

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0289

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0302

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0278

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0309

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg]

1958-09-06

Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119823

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0342

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0274

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0292

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0323

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0334

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0285

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0335

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0299

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0293

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0310

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0316

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0348

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0282

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0288

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0319

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0329

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0287

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0295

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0284

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0313

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0340

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0338

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0349

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0341

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0294

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0351

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0336

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0312

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0277

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0346

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0328

Widerøe's Flyveselskap A/S

Laksevåg. Bernt Iversen & Søn

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082309

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Fjell, Skøyte, Bolighus, Fabrikk, Skorstein, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-009

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0307

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0345

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0298

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0326

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0286

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0297

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0315

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0276

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-i-0325

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0290

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0301

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0300

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Skøyte, Fabrikk, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-007

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Fjell, Skøyte, Bolighus, Fabrikk, Skorstein, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-008

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Arbeider, Jern- og metallvarefabrikk, Arbeidsklær, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0273

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0283

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0339

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0352

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg]

1958-09-06

Bernt Iversen & søn A/S, Laksevåg

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119822

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0333

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0279

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0330

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0280

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-i-0324

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0306

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0331

Atelier KK

[Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919]

Nygårdsviken, Laksevåg ca. 1919

Skøyte, Fabrikk, Vindeark, Metallindustri, Jernvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-192-010

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0314

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0343

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0275

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0332

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0350

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0327

Widerøe's Flyveselskap A/S

Lasevåg. Bernt Iversen & Søn

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082308

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0344

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-i-0281

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0291

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0311

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0317

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Fotografi ubb-nor-i-0308

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Blikkenslager

Fotografi ubb-nor-i-0337

Norvin Reklamefoto

Iversen, Bernt & Søn A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning

Fotografi ubb-nor-i-0296