Olai Schumann Olsen

[Øvre Sandviksvei 101, Øvre Heien]

Øvre Sandviksvei 101, Øvre Heien

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-so-0863

Marcus Selmer

Øvre Heien i Sandviken

Lyststed

Fotografi ubb-s-057

Olai Schumann Olsen

Øvre Sandviksvei 101 (Øvre Heien)

Gård, Uthus

Fotografi ubb-so-0450