Atelier KK

[Slottsgaten/Dreggsalmenning med folk på gaten]

Slottsgaten/Dreggsalmenning med folk på gaten

Rederi, Tårn, Arkitekt, Allmenning, Barn og andre voksne, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-255-005

Gustav Brosing

[Bryggen]

Bryggen

Lastebil, Varebil, Forretningsgård, Trolleybuss

Fotografi ubb-bros-00725

Atelier KK

[Parti fra Dreggen. Oversvømmelse på Bryggen. Høsten 1923]

Parti fra Dreggen. Oversvømmelse på Bryggen. Høsten 1923

Kvinne, Rederi, Gate, Mann, Tønne, Flom, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-254-005

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Søyler, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-kk-n-426-003

Gustav Brosing

Slottsgaten

Gatelys, By- og småsteder, Buss, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Fotografi ubb-bros-07766

Atelier KK

[Fasaden til bygningen til Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap A/S]

Fasaden til bygningen til Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap A/S

Portal, Rederi, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-255-008

Ukjent

[Slottsgaten 1 og Dreggsallmenningen]

Slottsgaten 1 og Dreggsallmenningen

Bygninger, Personbil

Fotografi ubb-bros-02253

Ukjent

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken

Murhus

Fotografi ubb-ohk-021-070

Gustav Brosing

Nordenfjeldske

Personbil, By- og småsteder, Rederi, Park, Forretningsgård, Trebygning, Murhus

Fotografi ubb-bros-02545

Atelier KK

[Slottsgaten/Dreggsallmenningen.]

Slottsgaten/Dreggsallmenningen.

Rederi, Gate, Tårn, Arkitekt, Lastebil, Trikkeskinner, Ark, Karnapp, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-255-007

Atelier KK

[Inngangsdør med hall]

Inngangsdør med hall

Portal, Rederi, Inngangsparti, Søyler, Hall, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-031

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Søyler, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-kk-n-426-004

Atelier K. Knudsen

[Slottsgaten 2.]

Brygge, Robåt, Rederi, Restaurant/Kafe, Seilmaker, Kaffehuse, Advokat, Dampskibsekspeditioner, Sakførere og advokater, Seilmakere

Fotografi ubb-kk-n-254-034

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Hverdagsliv under andre verdenskrig.

Gatelys, Kumlokk, Brostein, Fotospøkelse, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-426-077

Ukjent

[Det Nordenfjeldske A/S]

Bygninger, Rederi, Lastebil

Fotografi ubb-bs-ok-20656a

Atelier KK

[Interiør. Konferanserom / møterom]

Interiør. Konferanserom / møterom

Bord, Stol, Rederi, Taklampe, Peis, Panel, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-037

Atelier KK

[Interiør. Trappeoppgang]

Interiør. Trappeoppgang

Rederi, Trapp, Vindu, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-035

Atelier KK

[Hall og trapp]

Hall og trapp

Portal, Rederi, Trapp, Hall, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-032

Atelier KK

[Fra Slottsgaten 1]

Fra Slottsgaten 1

Gatelys, Portal, Rederi, Brostein, Inngangsparti, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-029

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter andre verdenskrig.

Interiør, Trekasse, Tønne, Glasstak

Fotografi ubb-kk-n-426-079

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Søyler, Dampskipsekspedisjon, Murstein, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-426-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

BDS-Bygget, Bergen

1958-09-06

Ved Bradbenken, nattskipet "Stavanger I"

Skip, Flyfoto, Rederi, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-sh-119840

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Dampskipsekspedisjon, Murstein, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-kk-n-426-002

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken.

Interiør, Stol

Fotografi ubb-kk-n-426-082

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S]

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S. Bygningen oppført i 1919. Arkitekt var Eystein Michalsen. Solgt i 1979 til Bergen havnevesen.

Varebil, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bros-01395

Ukjent

Bergen, Nordenfjeldske Bygning

Bygninger, Postkort, Trikk

Postkort ubb-bs-pkb-00168

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken.

Interiør, Glasstak

Fotografi ubb-kk-n-426-078

[Kaos ved Bradbenken etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Kaos ved Bradbenken etter eksplosjonen. Nordenfjeldskes bygg i bakgrunnen.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-011-041

Gustav Brosing

[Bryggen]

Bryggefronten,fra og med nordre Svensgården, sett nordvestover etter brannen i 1955

Personbil, Lastebil, Forretningsgård, Stasjonsvogn

Fotografi ubb-bros-00699

Atelier KK

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken

Interiør

Fotografi ubb-kk-n-426-233

Atelier KK

[Bygging i sentrum av Bergen]

Bygningsarbeider, Havn, Byggeplass, Stillas, Dampskipsselskap, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-202-019

Atelier KK

[Interiør. Konferanserom / møterom]

Interiør. Konferanserom / møterom

Bord, Stol, Rederi, Dør, Panel, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-038

Rolf Norvin

ubb-ohk-024-009

1944-04-20

Bergenhus, B.D.S., Nordenfjeldske og Bryggen tatt fra Kløverhuset, Strandkaien.

Festning

Fotografi ubb-ohk-024-009

Mittet & Co.

Bergen, Tyskebryggen

Bryggefronten f.o.m. nordre Bredsgården, sett nordvestover

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Hestekjerre, Tønne, Håndkjerre, Dampskipsselskap

Postkort ubb-bs-pkb-00080

Gustav Brosing

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S. Dreggsalmenningen - Slottsgaten.

Personbil, Rederi, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01226

Atelier KK

[Interiør. Kontor]

Interiør. Kontor

Kontor, Office, Stol, Rederi, Telefon, Telephone, Taklampe, Skap, Skrivebord, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-040

Atelier KK

[Fasaden på bygningen til Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap A/S]

Fasaden på bygningen til Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap A/S

Gatelys, Portal, Rederi, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Rekkverk, Karnapp, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-255-009

Atelier KK

[Inngang til Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Inngang til Nordenfjeldske Dampskipsselskap

Gatelys, Portal, Rederi, Brostein, Inngangsparti, Vindu, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-028

Ukjent

[Det Nordenfjeldske A/S]

Bygninger, Rederi, Lastebil, Trikk

Fotografi ubb-bs-ok-20656b

Slottsgaten

Personbil, By- og småsteder, Administrasjonsbygning, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-bros-07767

Atelier KK

[Interiør. Konferanserom / møterom]

Interiør. Konferanserom / møterom

Bord, Stol, Rederi, Taklampe, Søyler, Panel, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-036

Gustav Brosing

[Det Nordenfjeldske dampskipsselskap]

Det Nordenfjeldske dampskipsselskap

Personbil, Sykkel, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-bros-01406

Atelier KK

[Slottsgaten/Dreggsallmenningen med folk i gaten]

Hest, Rederi, Mann, Tårn, Arkitekt, Lastebil, Allmenning, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-255-006

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bradbenken. Dreggen]

1964-08-11

Bradbenken. Dreggen

Flyfoto, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Rederi, Oversiktsbilde, Festning, Allmenning, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-f-143614

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken ?

Interiør, Loft, Glasstak, Gardintrapp

Fotografi ubb-kk-n-426-076

Atelier KK

[Fra Slottsgaten 1 ca. 1921]

Fra Slottsgaten 1 ca. 1921

Gatelys, Portal, Rederi, Brostein, Inngangsparti, Vindu, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-030

Atelier KK

[Slottsgaten, Noedenfjeldske Dampskipsselskaps bygning]

Slottsgaten, Noedenfjeldske Dampskipsselskaps bygning

Bygninger, By- og småsteder, Lastebil, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-7560

Leif M. Endresen

[Kaiene utenfor Nordenfjeldske.]

1944-04-20

Kaiene utenfor Nordenfjeldske.

Kaianlegg, Lagerskur

Fotografi ubb-ohk-003-071

Atelier KK

[Nordenfjeldske Dampskibsselskap]

Bygninger, Lastebil, Eksteriør, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-kk-pk-7561

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken.

Interiør, Fliser, Gardintrapp

Fotografi ubb-kk-n-426-083

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken.

Interiør, Taklampe, Korridor

Fotografi ubb-kk-n-426-080

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BDS]

1963-06-06

BDS

Flyfoto, Kirke, Rederi, Bank, Oversiktsbilde, Dampskipsselskap

Fotografi ubb-w-f-109217

Gustav Brosing

Bradbenken. Det Nordenfjeldske A/S

Rederi, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01227

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Murhus, Dampskipsekspedisjon, Murstein

Fotografi ubb-kk-n-426-001

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken.

Interiør

Fotografi ubb-kk-n-426-081

Atelier KK

[Interiør. Kontor]

Interiør. Kontor

Kontor, Office, Stol, Rederi, Telefon, Telephone, Maleri, Skatoll, Skrivebord, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-039

Atelier KK

[Interiør. Ekspedisjon med 1 person på bildet]

Interiør. Ekspedisjon med 1 person på bildet

Kvinne, Rederi, Taklampe, Søyler, Skranke, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-033

Atelier KK

[Interiør. Ekspedisjon med 4 personer]

Interiør. Ekspedisjon med 4 personer

Rederi, Mann, Gutt, Søyler, Skranke, Dampskibsekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-234-034

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Søyler, Dampskipsekspedisjon

Fotografi ubb-kk-n-426-006