Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Inneholder personalhistoriske opptegnelser.

1600-tallet, Religion, Religiøse skrifter m.m., Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Bønnebok, Bønnebøker (gamle)

Manuskript ubb-ms-0155