Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Inneholder personalhistoriske opptegnelser.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

Manuskript ubb-ms-0155