Ralph L. Wilson

Partier fra Memrubu

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-462

Ralph L. Wilson

Partier fra Memurubu

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-464

[Delta ved Memerubu]

Delta ved Memerubu

Fjell, Oversiktsbilde, Elv, Vann, Dal

Fotografi ubb-jr-018-002

Ralph L. Wilson

Partier fra Memurubu

Landskap, Friluftsliv, Hytte

Fotografi ubb-wil-m-463

John Bernhard Rekstad

[Delta ved Memerubu]

Delta ved Memerubu

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Vann, Dal

Fotografi ubb-jr-018-003