Atelier KK

[Eksteriør Florida Sykehus]

Sto ferdig i 1937, tegnet av arkitekt Ole Landmark

Arkitektur og byggeskikk, Fjell, Bygninger, Sjø, Sykehus, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-417-107