Atelier KK

[Eksteriør Florida Sykehus]

Sto ferdig i 1937, tegnet av arkitekt Ole Landmark

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Fjell, Sykehus, Hospital, Sjø, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-417-107