Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Arkitektur og byggeskikk, Bank, Inngangsparti, Gatelys, Kvinne, Woman, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Brostein, Fortau

Fotografi ubb-kk-n-410-051

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0410

Atelier KK

[Forretningsgård]

Bygninger, Gate, Forretningsgård

Fotografi ubb-kk-n-380-028

Atelier KK

[Lastebil]

Lastebil med logo for Hotell Rosenkrantz

Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-409-067

Morten Heiselberg

Bergen rådhus tildekket under oppussing

2020-09-30

Rådhuset stod ferdig i 1974 og ble pusset opp i 2019/20

Rådhus, Heisekran, Oppussing

Fotografi ubb-bs-ok-20990

Atelier KK

[Rådhusgaten]

Rådhusgaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Markise, Forsikringsselskap

Fotografi ubb-kk-n-315-111

Atelier K. Knudsen

[Hverdagsliv i Rådhusgaten]

Arkitektur og byggeskikk, Varebil, Bokhandel

Fotografi ubb-kk-n-470-001

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0409

Knud Knudsen

[Musegaten og glimt av Bergen kretsfengsel]

Musegaten og glimt av Bergen kretsfengsel

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-3518

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0412

Knud Knudsen

Valkendorfsgaden i Bergen

Krysset Torgallmenningen, Rådhusgaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-kk-1318-0032

Olai Schumann Olsen

[Mandssangerforeningen "Freya" sitt utlodningshus som var utstilt i Rådhusgaten]

Bolighus, Residential Building, Gjenreising og sanering, Utlodningshus

Fotografi ubb-so-0411

Knud Knudsen & Co.

[Olav Kyrresgate (dagens kjøpesenter Galleriet)]

Olav Kyrresgate (dagens kjøpesenter Galleriet)

Bygninger, Byggeplass, Building site, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0004

Atelier K. Knudsen

[Hverdagsliv i Rådhusgaten]

Arkitektur og byggeskikk, Varebil, Bokhandel

Fotografi ubb-kk-n-470-003

Atelier KK

[Forretningsgård]

Bygninger, Gate, Forretningsgård

Fotografi ubb-kk-n-402-061

Atelier KK

[Lastebil]

Lastebil med logo for Hotell Rosenkrantz

Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-409-068

Atelier KK

[Forretningsgård]

Bygninger, Gate, Forretningsgård

Fotografi ubb-kk-n-402-062