Atelier KK

[Bergens Gjærdenetfabrik. St. Jørgensgate 2]

Fabrikk, Bygninger, Gate, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-410-094