Diplom datert 1329, 6. mars. Bergen

1329-03-06

Gudleik Ogmundssøn, kongens underfehirde i Bergen, og Halvard Ogmundssøn i Svein Sigurssøns ombud erkjenner, at Alfinn i Gjerde og Ogmund Ivarssøn hadde innbrakt til kongsgården ledingen på Voss for kong Magnus sitt tiende år, bestående ...

Middelalderen, Kunngjøring, Skatt, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0010