Rolf Norvin

[Dette er fotografert 17 april 1944, 3 dager før eksplosjonsulykken.]

1944-04-17

Dette er fotografert 17 april 1944, 3 dager før eksplosjonsulykken.

Kaianlegg, Sjøbod, Lagerskur

Fotografi ubb-ohk-026-039

Norvin Reklamefoto

[Nagelgården]

1957-06-12

Bolighus, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Sjøbod

Fotografi ubb-nor-d-0266

Ukjent

[A/S Halfdan Nagelgaard, Nagelgården etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

A/S Halfdan Nagelgaard, Nagelgården etter eksplosjonsulykken.

Husruin

Fotografi ubb-ohk-028-012

Leif Larsen

[Skoltegrunnskaien]

Skip, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-ok-20221

Gustav Brosing

[Nordnes]

"GRO II. Båten var bygd i 1925, og på bilete eigd av Jens Varvik, Bø i Vesterålen. Båten grunstøtte og forliste i Valsøyfjorden i 1962."

By- og småsteder, Kaianlegg, Sjøbod, Skøyte

Fotografi ubb-bros-02699

Gustav Brosing

Nordnes

Nordnes

Bolighus, Husruin, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04978