Diplom datert 1352, 30. juni. Bergen

1352-06-30

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat. Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen.

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Avlat, Biskop

Diplom ubb-diplom-0037