Knud Knudsen

Parti fra Drammen (Fiskebryggen)

By- og småsteder, Fiskehandel, Havn, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Seil

Fotografi ubb-kk-1318-0671