Knud Knudsen

Parti fra Drammen (Fiskebryggen)

By- og småsteder, Cities and villages, Tradisjonelle båttyper, Havn, Fiskehandel, Kaianlegg, Seil

Fotografi ubb-kk-1318-0671