Catharine Hermine Kølle

'Gjentofte'

Gentofte, Sjælland, Danmark. Trolig malt 1826-1827.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000399