John Bernhard Rekstad

Hulde [?] i kalksten Brønnøy 1913 el. 1918

Landskap, Geologi, Kaianlegg, Tønne, Stein

Fotografi ubb-jr-180-008

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland

Fjord, Robåt, Tradisjonelle båttyper, Kyst, Uthus, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-1555

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Brygge, Robåt, Kaianlegg, Kyst, Bakeriutsalg, Båtstø, Fiskevær, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-ns-1637

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Fjord, Naust, Kyst, Jekt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-1556

Knud Knudsen

Parti fra Nordland

Gård, Fjord, Naust, Kyst, Øy, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1635

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd, Fjord, Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1640

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Gård, Fjord, Naust, Kyst, Øy, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1553

Knud Knudsen

Parti fra Brønne, Nordland.

Gård, Bygd, Fjord, Kyst, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1554

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1643

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Gård, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1563

John Bernhard Rekstad

Utskilninger av kalkspat og glimmer efter spalter 1913 el. 1918

Landskap, Geologi, Stein

Fotografi ubb-jr-180-009

Knud Knudsen

Torghatten fra Brønø, Nordland.

Fjell, Fjord, Robåt, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-2745

Knud Knudsen

Parti fra Nordland

Fjord, Robåt, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-ns-1636

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Gård, Tradisjonelle båttyper, Kyst, Uthus, Fiskevær

Fotografi ubb-kk-ns-1639

John Bernhard Rekstad

Utskilninger i kalkspat og glimmer i skiferen ved Brønnøy 1913 el. 1918

Landskap, Geologi, Stein

Fotografi ubb-jr-180-007

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd

Fotografi ubb-kk-ns-1642

Knud Knudsen

Parti fra Brønø mod N.

Bygd, Fjord, Tradisjonelle båttyper, Kyst, Nordlandsbåt

Fotografi ubb-kk-1318-2746

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø, Nordland.

Fjord, Robåt, Naust, Kyst, Båtstø

Fotografi ubb-kk-1318-1562

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Kyst, Nordlandsbåt, Svaberg

Fotografi ubb-kk-ns-1638

Knud Knudsen

Parti fra Brønnø i Nordland

Bygd, Kyst

Fotografi ubb-kk-ns-1641