Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building, Turistskip

Fotografi ubb-kk-1622-08001c

Knud Knudsen

Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-3175

Knud Knudsen & Co.

Parti fra Odde i Hardanger

Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke

Fotografi ubb-kk-na-0004a

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger.

Odda kirke er her ny og umalt.

Gård, Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0584

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Knudsen negativ skåret til og brukt av K.Knudsen & Co

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building, Turistskip

Fotografi ubb-kk-1622-08001d

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

1882-10-28

Odda fotografert fra Almerket mot sør med Vetrhus Hotel i forgrunnen av bildet.

Gård, Fjell, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hage, Bolighus, Residential Building, Hesje, Naust, Vei, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2294

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-1622-08006a

Knud Knudsen

Odde i Hardanger- I

Del av panorama- 1003- II

Gård, Fjell, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1002

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Skip, Fabrikk, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-nax-0235

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2471