Diplom datert 1456, 21. mai. Bergen

1456-05-21

Tre lagrettemenn i Gloppen stadfester, at Gudthorm Gudbrandssøn vedgår at han har solgt til Andres Isakssøn 3 ½ månedsmatsleie i Brynnestad i Olden, Innvik i Nordfjord og at han har mottatt betaling for dette. Pergamen, ...

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0137