Atelier KK

Bergen og Omegns Eggecentral

1924-07-17

Foto av faktura fra Bergen og Omegns Eggcentral 1924

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-003

Atelier KK

[Foto av eggembalasje ca. 1924]

Foto av eggembalasje ca. 1924

Trekasse, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-009

Atelier KK

[Foto av merkelapper (adresselapper) ca. 1924]

Foto av merkelapper (adresselapper) ca. 1924

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-005

Atelier KK

[Foto av skjema. Oppgjørsskjema]

Foto av skjema. Oppgjørsskjema

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-007

Atelier KK

Bergen og Omegns Eggecentral

Foto av kvittering til Bergen og Omegns Eggcentral

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-008

Atelier KK

[Interiør fra Eggcentralen]

Interiør fra Eggcentralen (Bergens og Omlands Eggcentral). Egg sorteres og pakkes.

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Trekasse, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-015

Atelier KK

Bergen og Omegns Eggecentral

Foto av skjema. Avregning fra Bergen og Omegns Eggcentral ca. 1924

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-006

Atelier KK

Skjema for oversikt over eggleveranser. Indgaaet. Udgaaet ca. 1924

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-020

Atelier KK

[Interiør fra Eggcentralen]

Interiør fra Eggcentralen (Bergens og Omegns Eggcentral). Egg sorteres og pakkes. 4 kvinner og 2 menn i arbeid ca. 1924

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Trekasse, Egg, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-014

Atelier KK

[Foto av skjema. Lagsembalasje i retur 1924]

1924-07-17

Foto av skjema. Lagsembalasje i retur 1924

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-004

Atelier KK

[Egg pakket i kasser]

Egg pakket i kasser

Trekasse, Egg, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-010

Atelier KK

Eggcentralen

Interiør. Kontor. To kvinner og en mann i arbeid. To menn står ved skrivebordet 1924

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-013

Atelier KK

[Interiør. Kontor Mann ved skrivepult ca. 1924]

Interiør. Kontor Mann ved skrivepult ca. 1924

Kontor, Stol, Mann, Skrivebord, Skrivemaskin, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-012

Atelier KK

[Egg pakket i kasser ca. 1924]

Egg pakket i kasser ca. 1924

Trekasse, Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-011

Atelier KK

Bergen og Omegns Eggecentral

Foto av følgebrev fra Bergen og Omegns Eggcentral ca. 1924

Eggforretning, Eggforetninger

Fotografi ubb-kk-n-266-002